POŠTOVNÉ ZADARMO pri nákupe nad 25€

Ochrana osobních údajů


Náš e-shop Mojepradlo.sk, společnosti KOHAX, sro, IČ: 45002681, se sídlem ve Svidníku, zapsaná v obchodních rejstříku vedeném Krajským soudem v Prešově, oddíl Sro, vložka č .: 22105 / P (dále jen "správce") jasně a otevřeně oznamuje, jak zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU a RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako "GDPR"). Přečtěte si také Zásady souborů cookies.

Respektujeme vaše právo na soukromí. V zájmu transparentnosti tyto zásady poskytují podrobné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na jak dlouho, komu je předáváme, jaké máte práva a mnoho dalšího.

Provozovatel internetového obchodu


1) Provozovatelem informačního systému je společnost: KOHAX, s.r.o.
Adresa: Gen. Svobodu 681/3, 089 01 Svidník
IČO: 45 002 681
DIČ: 2022896788
IČ DPH: SK2022896788
(Dále jen "provozovatel")

1. Ochrana osobních údajů je pro nás prioritní ve všem, co děláme.

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaši kontrolu nad vašimi osobními údaji a digitálním obsahem a je naší prioritou zabránit každému neoprávněnému přístupu k nim. Kdykoliv vás požádáme o informace, potřebujeme je, o více nežádáme. Pro ověření Vašeho e-mailu využíváme funkci double opt-in.

Jaké osobní údaje od Vás požadujeme?

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, například když si něco objednáte, obrátíte se na nás nebo poskytnete hodnocení nákupu nebo zboží. Osobní údaje, které nám poskytnete, zahrnují jak povinné údaje: kontaktní informace a platební údaje tak nepovinné. Bez uvedení povinných údajů u nás nemůžete nakoupit. Dobrovolně nám informujete osobní údaje tam, kde Vás žádáme o souhlas, např. u registrace, u zasílání newsletteru, poradny, diskuze, recenze a další, v rozsahu tam uvedeném.

Jak vaše osobní údaje využíváme?

Vaše údaje potřebujeme například pro následující účely:

 •     Vytvořit a spravovat váš osobní účet (registrace)
 •     Zpracovat vaše objednávky, doručit zboží, vyřídit vrácení zboží nebo jejich reklamace
 •     Zasílat aktuální informace o stavu vaší objednávky prostřednictvím emailů a sms zpráv
 •     Kontaktovat vás v případě problémů s doručením vašeho objednaného zboží
 •    Odpovídat na vaše otázky a informovat vás o nových a změněných službách
 •     Zasílat vám obchodní sdělení o aktuálních akcích a slevách (newsletter)
 •     Spravovat váš účet a kontrolovat vaši platební morálku
 •     Provádět analýzy, abychom vám poskytli relevantní zboží
 •     Zkontrolovat váš věk z důvodu právních předpisů týkajících se nakupování přes internet
 •     Zasílat vám dotazníky spokojenosti s cílem dát vám možnost ovlivnit naši nabídku a služby
 •     Testovat a zlepšovat naše systémy, jejichž prostřednictvím poskytujeme své služby
 •     Zabránit zneužití našich služeb


Vaše osobní údaje budeme uchovávat po nezbytnou dobu, a to zejména pro výše uvedené účely:

 •     při nákupu s registrací i bez registrace po dobu tří let s tím, že nová tříletá lhůta začne běžet ode dne, kdy uskutečním poslední objednávku,
 •     při hodnocení nákupu nebo zboží po dobu tří let,
 •     při zasílání obchodních sdělení bez uskutečnění nákupu, diskuse, kontaktního formuláře, poradny, otázky na produkt a pod. po dobu jednoho roku,
 •     nebo po zákonem stanovenou dobu (na dobu 11 let údaje uvedené na daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané   hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).


Pak budou vaše osobní údaje vymazány, pokud nebudete souhlasit s prodloužením zpracování osobních údajů.

2. Budeme vás chránit

Zlepšujeme služby. Podnikli jsme technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření neustále přizpůsobujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. Aby byly platby kartou u nás co nejbezpečnější, všechny informace jsou odesílány v šifrované podobě pomocí protokolu SSL. To znamená, že informace prochází přes zabezpečené připojení a že vaše údaje o platební kartě nemohou externí strany přečíst. Při platbě kartou spolupracujeme s autorizovaným platebním zprostředkovatelem, který nám pomáhá přímo u vaší banky ověřit, že karta je platná pro nákupy. Děláme to prostřednictvím našich služeb a sdílením informací s vámi. Údaje, které jsme od vás shromáždili, jsou uloženy pouze na území Evropské unie.

3. Rozhodnete se, kolik s námi sdílíte

Abychom vám poskytli ještě lepší služby a relevantní zprávy, shromažďujeme informace o tom, jak jsou naše aplikace používané. To znamená, že když používáte náš web, zjišťujeme, jaké funkce jsou nejčastěji využívány a jaké akce spouštějí chybové zprávy. Nicméně, pokud se vám nelíbí sledování, můžete si na svém prohlížeči zapnout anonymní režim nebo nastavit cookies. Přečtěte si více v Principy souborů cookies.

Udělený souhlas lze odvolat také kliknutím na odkaz "Odhlásit Newsletter" v zaslaném e-maily nebo nás můžete kontaktovat na adrese: KOHAX, s.r.o., Gen. Svobodu 681/3, 089 01 Svidník, info@mojepradlo.sk, +421907606558

4. Vybíráme poskytovatele služeb, kterým můžeme důvěřovat

Jsme součástí internetové společnosti, ve které nemůžeme existovat bez externích poskytovatelů. Údaje, které získáme, mohou být zpřístupněny těmto zpracovatelům:

 •     Heureka
 •     Google


Případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současnosti nevyužíváme.

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami s cílem obchodování.

5. Jaké jsou vaše práva?

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme (bezplatně jednou ročně). Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom tyto informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiného opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a namítat proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V případě uplatnění uvedených práv se můžete obracet na kontaktní adresu: KOHAX, s.r.o., Gen. Svobodu 681/3, 089 01 Svidník, Slovensko.

6. Neexistuje soukromí bez zajištění

Zabezpečené služby pomáhají uchovat osobní údaje v bezpečí před počítačovými útoky a zvědavými lidmi. Bez zabezpečení neexistuje záruka soukromí. Díky našemu odhodlání věnovat se kybernetické bezpečnosti, Vám můžeme nabídnout skutečně bezpečné digitální služby.